Tag: Intellectual Opposition

Nikola Kazanski

Nikola Kazanski Giordano Bruno In Stalinist Bulgaria: Slavi Boyanov – The First Dissident Philosopher and Italy Etudes balkaniques (Sofia) 2016 N 4 Abstract: The Communist

Read More »
Scroll to Top